Kapitalkonto

  • Plasser bedriftens overskudd i en konto med høyere rente
  • Spar så mye du vil, og når du vil
  • Optimal avkastning på kapital som ikke er en del av den daglige driften