Oversikt over priser, renter og gebyrer.

Lån

Boliglån

Betingelser

Pris

Nominell rente

fra 6,10 %

Effektiv rente

      6,33 %

Etablerings - og depotgebyr fra

2.500,-

Termingebyr     65,-
 Gebyr betalingsutsettelse    400,-

Låneeksempel: 2.500.000,- i annuitetslån. Nedbetalingstid 25 år. Nominell rente inntil 75% av boligens verdi, 6,10% p.a. Etableringsomkostninger kr. 2.500,-. Effektiv rente: 6,33%. Månedlig innbetaling er: kr. 16.342-.

Renteendring nye konti fra 30.01.2024 . Eksisterende lån 03.04.2024

Boliglån Ung

Betingelser

Pris

Nominell rente

fra 5,55 %

Effektiv rente

5,75 %

Etableringsgebyr

fra kr 2.500,-

Låneeksempel: 2.500.000,- i annuitetslån. Nedbetalingstid 25 år. Nominell rente inntil 85% av boligens verdi, 5,55% p.a. Etableringsomkostninger kr. 2.500,-. Effektiv rente: 5,75 %. Månedlig innbetaling er: kr. 15507,- Egne vilkår, gjelder for kunder i alderen 20 - 34 år.

Renteendring nye konti fra 26.09.2023. Eksisterende konti fra 28.11.2023.

 

 

Førstehjemslån

Betingelser

Pris

Nominell rente 

fra 5,45 %

Effektiv rente

      5,64 %

Etableringsgebyr

fra kr 2.500,-

Låneeksempel: 2.500.000,- i annuitetslån. Nedbetalingstid 25 år. Nominell rente inntil 85% av boligens verdi, 5,45 % p.a. Etableringsomkostninger kr. 2.500,-. Effektiv rente: 5,64 %. Månedlig innbetaling er: kr. 15.358,- Egne vilkår, kun første bolig, under 34 år.

Renteendring nye konti fra 26.09.2023. Eksisterende konti fra 28.11.2023.

Lånekostnader

Beskrivelse

Pris

 
Etableringsgebyr for lån inntil 15.000,- 600,-
Etableringsgebyr for lån fra 15.000,-  1750,-
Depotgebyr pr. objekt  750,-
Betalingsutsettelse (overhopp på lån) 400,-
Tinglysning fast eiendom 500,-
Tinglysning av borettslag 500,-
Termingebyr 65,-
Termingebyr med kvittering 65,-

Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.


Byggelån

Betingelser

Rente

Nominell rente

7,85 %

Provisjon av ramme pr. kvartal

0,25 %

Renteendring nye lån fra 30.01.2024. Eksisterende lån fra 03.04.2024

Flexilån

Beskrivelse

Rente

Nominell rente

fra 7,35 % p.a

Etablerings- og depotgebyr inntil 

2.500,-

Kontoholders gebyr pr. måned

65,-

Inntil 60% av boligens verdi.
Opplåning via Kunderådgiver i banken 1.000,-
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.

Renteendring nye lån fra 30.01.2024. Eksisterende lån fra 03.04.2024

Brukskonti og sparekonti

Kapitalkonto
Beskrivelse

Rente

 Inntil kr. 100.00,- 3,70 % p.a
 Fra kr. 100.000,-  3,85 % p.a
 Fra kr. 500.000,-  4,05 % p.a

Rente fra 1. krone. Fjorårets rente + 12 uttak uten uttaksgebyr pr. kunde pr. år.
Ordinære girogebyr gjelder. Ellers 1,5 % uttaksgebyr av beløpet som blir tatt ut.

Renteendring nye konti fra 30.01.2024. Eksisterende konti fra 03.04.2024.


Ungdomskonto u/23 år.
Beskrivelse 

Rente

Ungdomskonto 0,10% p.a

Kan disponeres med selvbetjente løsninger, kort, nettbank og avtalegiro. 

 
Brukskonto
Beskrivelse

Rente

Lønnskonto/brukskonto 0,10% p.a

Kan disponeres med selvbetjente løsninger, kort, nettbank og avtalegiro.

Honnørkonto
Beskrivelse

Rente

Honnørkonto 0,15% p.a

Kan disponeres med selvbetjente løsninger, kort, nettbank og avtalegiro.

BSU - Boligsparing for unge
Innskuddsrente 

6,45%  p.a.

Rente ved fylte 34 år  3,85%    p.a. 

Spesielle skatteregler. Maks kr 27.500,- pr. år. Maks Sparebeløp totalt kr. 300.000,-. En konto pr. kunde.
Ved fylte 34 år får kontoen rente tilsvarende ordinær kapitalkonto, trinn 2.
Opprettelse av BSU krever totalkundeforhold i Drangedal Sparebank.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.

Renteendring nye konti fra 30.01.2024. Eksisterende konti fra 03.04.2024.

BSU Pluss

Innskuddsrente BSU pluss

6,45% p.a.

Rente ved fylte 34 år

3,85%   p.a.

Dersom du har ordinær BSU kan du i tillegg spare i BSU Pluss. Du vil fortsatt få bankens beste innskuddsrente, men ikke skattefradrag.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten. Ved fylte 34 år får kontoen rente tilsvarende ordinær Kapitalkonto, trinn 2. 

Renteendring nye konti fra 30.01.2024. Eksisterende konti fra 03.04.2024.

Plasseringskonto 
Beskrivelse

Innskuddsrente

Plasseringskonto med bindingstid*  4,90 % p.a.
Plasseringskonto beløp fra og med kr 1. mill.  4,05 % p.a.
Plasseringskonto beløp fra og med kr. 2 mill.   4,25 % p.a.

Forutsetning:
*Plasseringskonto med bindingstid: 32 dagers løpende bindingstid uten uttaksmuligheter.
Ved uttak eller oppsigelse må banken varsles skriftlig 32 dager i forveien. Gjelder også renter. Minimumsinnskudd er kr. 1 mill.

Plasseringskonto: Fjorårets renter + 3 uttak pr. år. En måneds oppsigelsestid. Eller 1,0% uttaksgebyr av beløpet som blir tatt ut. Minimum kr. 1 mill. på konto.

Renteendring nye konti fra 30.01.2024. Eksisterende konti fra 03.04.2024.

Betaling, kort og konto

Bankkort 
Beskrivelse

Pris

Årsgebyr VISA CLASSIC 275,-
Årsgebyr - VISA ONLINE VOKSEN 225,-
Årsgebyr - VISA ONLINE UNGDOM, VISA JUNIOR Gebyrfritt
Årsgebyr Gold Kredittkort Mastercard Gebyrfritt
Uttak i minibank utenom åpningstider 10,-
VISA kontantuttak i bank inn/utland inkl. minibank utland 29,- + 0,5% av uttaksbeløpet
Varekjøp kort inntil kr. 400,- (Drangedal Total kr. 0,00,-) 2,-
Varekjøp kort fra og med kr. 400,- 0,-
Varekjøp VISA online Ungdom og VISA Junior 0,-
Sperring av kort ved tap 1. gang (ved gjentakelser belastes kostnader) 0,-
Valutapåslag ved bruk i utlandet  1,95%
 Verdikort   100,-

Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Betalingsformidling manuelt og nettbank
Beskrivelse

Pris

Girokasse  30,-
Giro betalt kontant  50,-
Giro belastet konto  50,-
Drangedal Sparebank sin brevgiro 20,- 
Manuell overføring pr. telefon  30,-
E-faktura   0,-
Avtalegiro   2,- 
Giroutbetalingsanvisning  100,-
Gebyr for depositumskonto  800,-
Bankremisse 75,-
Kodebrikke rebestilling 300,.-
Fast overføring til konto i annen bank med melding 10,-
Fast overføring til konto i annen bank uten melding  5,-
Fast overføring til konto egen bank med melding 10,-
Fast overføring til konto egen bank uten melding   5,-
Lønnsoverførsel/arbeidsgivergebyr (minimum 20,-)  5,- 
Årsgebyr nettbank 120,- 
Betaling av giro med melding til mottaker (i nettbank)   2,-
Betaling av giro med KID (i nettbank)  0,- 
Overføring mellom egne konti (i nettbank)  0,- 
Tilsendt kvitteringsoblat 20,-
SMS varsling pr. melding  2,-
Kontantuttak eller innskudd i butikk - (KIB) 13,-
Straksbetaling - beløp fra 0 - 5.000,-   0,-
Straksbetaling - beløp fra 5.001 - 100.000,- 20,- 
Straksbetaling - beløp fra 100.000 - 500.000,- 100,-
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten
Valuta/betalingsformidling utland.
Beskrivelse

Pris

Sedler - kjøp/salg (kun for egne kunder)  75,-
Betaling til utlandet via egen nettbank   50,-
Betaling til utlandet via banken 300,-
Ekstra gebyr for komplettering 150,-
Reklamasjon overføring utlandet - gebyr (kundens feil) 700,- 
Gebyr for innkommende betalinger som oppfyller SEPA-krav  20,-
Gebyr for innkommende betalinger som ikke oppfyller SEPA-krav < NOK 5000,-  50,- 
Gebyr for innkommende betalinger som ikke oppfyller SEPA-krav > NOK 5000,- 100,-

Det er mulig at du må ringe banken for at du skal kunne få overført til utlandet via nettbanken.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten

Billån og lån til andre kjøretøyer

Priser på billån, grønt billån og lån til andre kjøretøy
Vi har salgspant igjennom Brage Finans AS. Her er prislisten vedrørende billån og lån til andre kjøretøyer.

Kredittkort

Prisliste Kredittkort

Forbrukslån og refinansiering

Prisliste for forbrukslån og refinansiering

Bedrift

Prisliste for bedriftskunder

Sammenlign priser

Sammenlign priser
Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.