Oppdatering av kundeerklæring

Vi er pliktig til å kjenne våre kunder. Derfor er det viktig at alle kunder forteller oss hva de skal bruke banken til. Vi og våre samarbeidspartnere kontakter våre kunder jevnlig for å sikre at informasjon som er registrert på deg er oppdatert.

Velg kundeerklæring:

Kundeerklæring - Drangedal Sparebank (Privat)

Oppdater kundeerklæring  for produkter som gjelder Drangedal Sparebank. (Privat)

Kundeerklæring - Drangedal Sparebank (Bedrift)

Kundeerklæring for deg som svarer på vegne av din bedrift

Kundeerklæring - EBK

Oppdater kundeerklæring for deg som har lån i Eika Boligkreditt (velg "Gå til signering")

Kundeerklæring - LBkredittkort

Oppdater kundeerklæring for deg som har kredittkort fra LOKALBANK.

Hvorfor svare på kundeerklæringen?

Bankene er pålagt et samfunnsansvar for å hindre:

  • Hvitvasking
  • Terrorfinansiering
  • ID-tyveri

For å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og ID-tyveri er vi forpliktet til å vite hvem du er og hvordan du bruker banken. 

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra. Det innebærer at du må svare på noen spørsmål om hvordan du bruker banken slik at informasjonen vi har om deg er korrekt. Vi må også vite om eventuell skatteplikt og utbetalinger til utlandet, samt opplysninger om du er en politisk eksponert person (PEP).  

Ta kontakt med din rådgiver dersom du har spørsmål.