Vi er miljøfyrtårnsertifisert!

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn.
Stiftelsen ble opprettet i 2003 av av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. 
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumenterte sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn var den første nasjonale miljøsertifiseringsordningen som ble anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan dermed legge fram Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. Les mer på www.miljofyrtarn.no.

 

 

Nå er vi Miljøfyrtårnsertifisert

Drangedal Sparebank ble godkjent som Miljøfyrtårn høsten 2021. 
Vi som bank mener det er lurt å starte med oss selv da bærekraftsmålene krever en hel del av våre kunder. Spesielt bedriftskunder vil merke økte krav sett mot utslipp og sertifisering.
Drangedal Sparebank ønsker å ta del i denne sirkulære økonomien og kravene det medfører. Det å bli sertifisert som Miljøfyrtårn er første skritt på denne reisen.

Årlig miljørapport kan utleveres på forespørsel.
Kontakt Gunn Ragnhild Jønholt på grj@drangedalsparebank.no.