Hva skjer dersom noen av dine nærmeste dør?

Vi hjelper deg også i de tunge tidene. Ta kontakt med en av våre rådgivere.

Praktisk info - dødsbo og banken

Når en person faller bort, blir det sentrale folkeregisteret oppdatert og banken får melding om dødsfallet.

Banken vil da sperre avdødes konti for utbetalinger. Sperringer vil også gjelde avdødes kort og tilgang til nettbank. Fast betalingsavtaler og avtalegiro stoppes/slettes. Konto vil imidlertid være åpen for innbetalinger

Før etterlatte overtar et bo til privat skifte bør en vurdere om det først er nødvendig å innhente en formuesfullmakt. Det er Tingretten som utsteder en slik fullmakt. Fullmakten gir deg som arving tilgang til å få oversikt over avdødes engasjement i banken samt avdødes skatteopplysninger.

Med bakgrunn i denne informasjonen har du et godt grunnlag for å vurdere den videre behandlingen av boet og på hvilken måte boet skal gjøres opp.

Du må innen 60 dager fra dødsfallet gi retten beskjed om hvilken skifteform som velges.

Skifteattest og fullmakter

Det er Tingretten som utsteder skifte- eller uskifteattest.

Skifte- og uskifteattest og eventuelle fullmakter som gis i henhold til disse, vil gi grunnlag for tilgang til avdødes bankmidler.
Dette gir også tilgang og fullmakt for å få avsluttet avdødes engasjement i banken. Avslutning skal skje innen rimelig tid fra dødsfallet fant sted.

Ta derfor med deg attesten til banken. Våre ansatte hjelper deg gjerne med det praktiske i det som for mange er en vanskelig tid.

Hva må du gjøre?

For å kunne gi ansvarlig for boet tilgang til avdødes kontoer, trenger banken:

  • Kopi av skifteattest fra Tingretten der det fremgår hvem som er ansvarlig for boet.
  • Hvis det ikke kommer klart frem av skifteattesten hvem som er ansvarlig for boet, trenger vi en kopi av fullmakt fra elle arvingene
  • Vi trenger også kopi av gyldig legitimasjon (pass, nasjonalt ID kort eller førerkort) fra den eller de som avgir fullmakt

Annen relevant informasjon

Les mer på Skatteetaten sine sider om dødsfall