Sparebankprisen 2023

Drangedal Sparebank deler hvert år ut en jubileumspris, denne prisen har til formål å stimulere virksomhet av tiltaksmessig og kulturell art i Drangedal kommune.
Fondsstyret har inneværende år vedtatt å tildele Sparebankprisen 2023 
til Drangedal Røde Kors som gjennom mange år har vært med å påvirke og sette positive fotspor i Drangedals lokalsamfunn, men også utenfor Drangedals grenser.
Drangedal Røde Kors driver med sine mange frivillige aktive og støttemedlemmer et omfattende og viktig arbeid som er med på å øke sikkerheten i bygda vår.

Prisen er et diplom og en sjekk på kr 20.000,-.