IKKE LA DEG LURE AV SVINDLERE!

Får du telefon og kanskje bekreftelse på SMS om at det er fra Drangedal Sparebank eller kanskje fra Politiet? 

Du skal ALDRI gi fra deg sensitiv informasjon (f.eks. fødselsnummer, BankID-passord, koder, kortnummer eller PIN-kode) på e-post, selv om du mottar e-post som ber deg om å gjøre dette. 

Vi i banken ber aldri om denne type informasjon i e-post eller på nettet. Vi ringer heller ALDRI kunder for å få denne type informasjon. 

Politiet ringer heller ikke bankkunder for å få informasjon om passord, koder eller PIN-Kode.

Ta kontakt med banken om du er usikker!