Ekstremværet Hans er på vei!

Slik kan du sikre deg mot «Hans»

Uværet «Hans» drønner inn over oss, og det er sendt ut farevarsel for flom og jordskred.

- Lavtrykket kommer fra Sverige og gir skikkelig høstvær. Skadefolkene i forsikringsselskapet vårt, Frende, har rigget seg for å hjelpe folk.

Ifølge en undersøkelse Sentio har gjort for Frende, forsikringsselskapet vi er deleier i, er nedbørsskader den klart største klimafrykten hos norske bønder.

Hele 61 prosent sier at de er mest redde for konsekvensene av mer styrtregn, flom og overvann i fremtiden.

- Styrtregn er det som bekymrer flest i alle norske landsdeler. 1 av 4 sier at de er redde for dette.

- Det som bekymrer er at styrtregn kan føre til oversvømmelser og flom som kan ødelegge avlingene. En del områder er også svært utsatt for skred og ras som kan skylle bort matjorda eller ta med seg bygninger og infrastruktur.

Slik kan du forberede deg

For å forberede deg på ekstremvær, er det noen grep du selv kan gjøre.

- Er du bonde og avhengig av strøm til drifta, må du sjekke at alt er i orden med aggregat og nødstrøm, og sikre tilgang til andre vannkilder hvis vannet forsvinner, sier XX.

- Flytt verdier som kan flyte vekk opp i terrenget, og ting du er glad i opp fra kjelleren.

- Se til at sluker og rister på eiendommen gir vannet fritt leide vekk. Og om du har bekkeløp og grøfter på eiendommen, må du sikre at de er åpne for å hindre oversvømmelser. Flommer vannet over må du holde deg unna.

De første skadene er meldt
- Vi er forberedt på å ta imot mange skademeldinger denne uken og ser at det allerede er i gang. Slår varslene til vil mange få overfylte kjellere og eiendommer. Store nedbørsmengder og vannmasser som dette vil finne mange utettheter i tak. Vannet tar den enkleste veien inn, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef i Frende.

Få hjelp raskt når skaden skjer 
- Utbedring av vannskader bør starte så raskt som mulig, og mange gjør en stor egeninnsats for å tørke opp, rydde unna og begrense skaden hos seg, sier Slettemoen i Frende. 

Dette bekymrer bøndene mest i ulike landsdeler

Østlandet: Styrtregn og tørke.

Vestlandet: Styrtregn og overvann.

Nord-Norge: Styrtregn og tørke.

Midt-Norge: Styrtregn og tørke.

Sørlandet inkludert Telemark og Vestfold: Styrtregn og flom.

Kilde: Sentio/Frende

 

 

 

Gode råd ved flom

 1. Gjør det du kan for å begrense skaden.
 2. Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.
 3. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 4. Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 5. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 6. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 7. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 8. Rydd slam og gjør rent.
 9. Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 10. Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømt - vurderes først uttørking før eventuell riving.
 11. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 12. Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann.
  Kilde: Finans Norge og Norsk Naturskadepool

 

Vårt forsikringsselskap Frende har rigget seg for å hjelpe deg.
Du når alarmsentralen til Frende på tlf. 55 15 36 00 hele døgnet. 💚

Tekstkilde: Frende